dilikləmə

dilikləmə
«Dilikləmək»dən f. is.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • diliklənmə — «Diliklənmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • diliklətmə — «Diliklətmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dilikləmək — f. Dilik dilik etmək, diliklər şəklinə salmaq. Haşiyə taxtasını dilikləmək. Paltar ətəyini dilikləmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • diliklətmək — icb. Dilik dilik kəsdirmək, diliklər düzəltdirmək. Yaylığı diliklətmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • diliklənmək — məch. Dilik dilik edilmək, diliklər düzəldilmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dilik-dilik — sif. 1. Kənarı diliklər şəklində olan. Kənarı dilik dilik süfrə. 2. Tikə tikə, parça parça. Dilik dilik etmək – parça parça etmək, tikə tikə etmək. Dilik dilik olmaq – parçalanmaq, parçaparça olmaq. O, kağızı cırıb atdı, dilik dilik olan xırdaca… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dilikli — sif. Diliyi, ya dilikləri olan. Dilikli yaxalıq. Ətəyi dilikli paltar. Dilikli qala divarları …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • diş-diş — sif. Dişlər halında olan; üzərində dişlər, çıxıntılar, kərtiklər olan; kərtik kərtik. Faranın işığı hündür daş hasarın dişdiş divarına toxunub yayıldı. İ. Məlikzadə. Diş diş olmaq – dilim dilim olmaq, diliklənmək, üzərində çoxlu çıxıntı əmələ… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”